Stopka redakcyjna

Wydawca:

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036

al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
Telefon 71/ 37 70 100
E-mail: service@kaufland.pl

NIP: 899-23-67-273

Dyrektor Pionu Reklamy: Robert Stupak
Redakcja internetowa: Łukasz Chojnacki, Katarzyna Humienna, Łukasz Szatyłowicz
Dział Ogłoszeń: Kazimierz Serwin, tel. 71/ 37 70 171
Dystrybucja: Łukasz Cichoń, tel. 22/ 67 50 582
Dział Obsługi Klienta: tel. 800 300 062