/content/kaufland_arbeitgeber/pl/home/kaufland_jako_pracodawca/nasze_wyroznienia/jcr:content/par/tabsmod_list_2/images/1/first.img.png/1518001827552.png

Top Employer 2018

Kaufland uhonorowany został tytułem Top Employer 2018, dołączając tym samym do grona prestiżowych organizacji, które oferują bardzo dobre warunki pracy, tworzą spójną kulturę organizacyjną oraz zapewniają pracownikom możliwości rozwoju zawodowego. Międzynarodowe badanie prowadzone co roku przez Top Employers Institute wskazuje czołowych globalnych pracodawców - tych, którzy dbają o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem. Sednem procesu obowiązującego w projekcie Top Employers jest poddanie się procesowi szczegółowego badania i spełnienie wysokich standardów określonych w badaniu. Dopiero to pozwala uzyskać certyfikację. Kompleksowe badanie warunków pracy, któremu zostaliśmy poddani, jest dodatkową gwarancją prawidłowego przebiegu procesu. Polityka zatrudnienia w firmie oceniana była w oparciu o następujące kryteria: strategia rozwoju talentów, planowanie zasobów ludzkich, wdrażanie nowych pracowników (on-boarding), szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwijanie umiejętności przywódczych, rozwój kariery i planowanie sukcesji, wynagrodzenia i świadczenia, kultura organizacyjna. Badanie potwierdziło wyjątkowe warunki pracy w naszej firmie, co zapewniło nam miejsce w elitarnej grupie certyfikowanych pracodawców Top Employers.

/content/kaufland_arbeitgeber/pl/home/kaufland_jako_pracodawca/nasze_wyroznienia/jcr:content/par/tabsmod_list_0/images/1/first.img.jpg/1518003716949.jpg

Best Quality Employer 2017

Kaufland uhonorowany został godłem Best Quality Employer w konkursie organizowanym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Konkurs miał na celu wyłonienie spośród polskich pracodawców takich przedsiębiorstw, które wyróżniają się ponadprzeciętnymi standardami zarządzania zasobami ludzkimi oraz dbałością o wysoką jakość warunków pracy. Decydującymi aspektami były także stabilność zatrudnienia oraz przyjazna atmosfera pracy.

/content/kaufland_arbeitgeber/pl/home/kaufland_jako_pracodawca/nasze_wyroznienia/jcr:content/par/tabsmod_list/images/1/first.img.jpg/1476347188213.jpg

Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2016

Już po raz szósty magazyn Strefa Gospodarki uhonorował najlepszych pracodawców na rynku godłem Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2016. W tym roku również Kaufland zasilił grono laureatów tej nagrody. Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2016 to ogólnopolski program promocyjny z obszaru Human Resources (HR). Jego celem jest upowszechnianie oraz propagowanie pozytywnych wzorców, modeli strategii działań w zakresie polityki personalnej, a także strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi. Tegoroczna edycja programu rozpoczęła się w kwietniu. W maju ruszył proces analizy i weryfikacji nadesłanych do konkursu zgłoszeń. Aby otrzymać to wyróżnienie, musieliśmy spełnić szereg wymogów, które charakteryzują dobrego pracodawcę. Kapituła konkursu oceniła podstawowe zasady funkcjonowania na rynku pracy, takie jak przestrzeganie kodeksu pracy i reguły bezpieczeństwa. Dodatkowo przeanalizowano elementy cechujące zaangażowanego pracodawcę – dynamikę wzrostu zatrudnienia, inwestowanie w rozwój pracowników, społeczną odpowiedzialność biznesu. Ważnym kryterium była także reputacja firmy. Dzięki konsekwentnej realizacji założeń swojej polityki personalnej Kaufland został uhonorowany godłem Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2016. Wyróżniono nas między innymi za wysoką jakość zatrudnienia i stabilną pozycję na rynku pracy.