header-centrala

Administracja

Departament Administracji łączy w sobie zadania dotyczące funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. To tu zbiegają się procesy inwestycyjne, zakupowe, logistyczne i sprzedażowe. Przetwarzając miliony danych wyszukujemy i raportujemy aktualne trendy będące podstawą dla innych działów w procesie podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Rachunkowość i Finanse odpowiadają za prawidłową ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych, prezentację wyników finansowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.   Kompetencją tego Pionu jest również zarządzanie finansami firmy.

Podatki dbają o zgodność procesów z prawem podatkowym, poprawność rozliczeń i elektroniczną wymianę danych z organami administracji państwowej.

Controlling planuje budżet, wyjaśnia odchylenia od niego oraz wspiera kadrę zarządzającą poprzez wykonywanie analiz niezbędnych w procesie podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji.  

Obszar Systemów Informacyjnych (IT) implementuje najnowsze rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie procesów organizacyjnych, dbając jednocześnie o sprawne działanie wszystkich systemów przetwarzających dane.

Prawo i Compliance czuwa nad zgodnością prawną wewnętrznych regulacji obowiązujących w grupie Kaufland oraz podejmowanych przez nią działań. Ponadto odpowiada za ochronę danych osobowych i ubezpieczenie zasobów naszego przedsiębiorstwa.

Dział Projektów i Procesów zarządza procesami administracyjnymi jednocześnie je optymalizując. Koordynuje wdrożenia projektowe oraz wszelkie zmiany procesowe. Dba zarówno o transfer wiedzy, jak i bieżące wsparcie systemowe.

Pion Personalny

Podejmując zatrudnienie w Pionie Personalnym poznasz innowacyjne narzędzia HR, wspierające codzienną pracę pionu oraz procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Pion Personalny zajmuje się administrowaniem procesów rekrutacyjnych, systemami wdrożeń i rozwojem zawodowym pracowników firmy, a także rozliczaniem czasu pracy, terminową wypłatą wynagrodzeń oraz doradztwem w kwestiach dotyczących prawa pracy. 

Zakup

Od analizy rynku, przez zapewnienie jakości, kształtowanie asortymentu, aż do reklamy  produktów. Pracownicy Pionu Zakupu dokonując wyboru najatrakcyjniejszych produktów oraz ustalając ceny, kształtują ofertę asortymentową firmy Kaufland. Jest to zadanie, którego realizacja polega na ścisłej współpracy z pracownikami zatrudnionymi w innych działach.
Niezależnie od tego, czy chciałbyś się zajmować nabywaniem produktów spożywczych lub przemysłowych, zarządzać przepływem towarów, czy uczestniczyć w tworzeniu kreatywnej reklamy - w firmie Kaufland czekają na Ciebie różne możliwości.

Obszary Centralne

Od ekspansji po przebudowę obiektu: to zadania Departamentu Obszarów Centralnych w firmie Kaufland. Jeżeli chciałbyś wesprzeć nas w poszukiwaniu nowych lokalizacji, a przy tym interesują Cię zagadnienia związane z nieruchomościami – Departament Obszary Centralne jest idealnym miejscem dla Ciebie. 

Poszukiwanie nowych lokalizacji, planowanie, budowa i realizacja nowych inwestycji, opracowanie strategii zarządzania zaopatrzeniem dla całego przedsiębiorstwa, wynajem, zarządzanie nieruchomościami, prowadzenie rozliczeń, konserwacja i modernizacja marketów: Departament Obszary Centralne dba o wszystkie obiekty firmy Kaufland położone w kraju i za granicą. To właśnie tu podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące planowania i realizacji inwestycji związanych z nieruchomościami. 

Customer Management / Rewizja

Pion Customer Management / Rewizja informuje o przygotowaniu marketów i centrów dystrybucyjnych do sprzedaży, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa i zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, dba o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz daje klientom i pracownikom możliwość łatwego komunikowania się z przedsiębiorstwem. Dzięki stałej kontroli różnorodnych obszarów działalności naszego przedsiębiorstwa oraz poznawaniu opinii klientów i pracowników Pion Customer Management / Rewizja pełni rolę swoistego sejsmografu, który wyczuwa ważne dla kierownictwa firmy i całej sieci sygnały.

Pion Marketingu

Pion Marketingu dociera z ofertą handlową do blisko 10 milionów klientów i buduje wizerunek marki Kaufland. Do zadań pionu należy również realizacja wszystkich działań reklamowych firmy, poczynając od jednorazowych akcji promocyjnych, a kończąc na złożonych kampaniach reklamowych. Pion Marketingu weryfikuje również poprawność blisko 20 000 cen, nazw produktów i towarzyszących im zdjęć oraz redaguje wszystkie teksty reklamujące artykuły promocyjne. Ponadto do odpowiedzialności pionu należy redagowanie strony internetowej kaufland.pl, obsługa wszystkich konkursów organizowanych przez Kaufland dla klientów oraz opracowywanie treści do Intranetu.

Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem oferującym różnorodność:

W Polsce gazeta reklamowa Kaufland trafia co tydzień do ok. 4,7 milionów gospodarstw domowych.
Każdego miesiąca ponad 147 300 pracowników wszystkich spółek firmy Kaufland otrzymuje wynagrodzenie za pracę, które wypłacane jest terminowo i zgodnie z umową.

Dołącz do nas – czekamy na Ciebie.