header-logistyka

Przyjęcie towaru i magazynowanie

W ramach przyjęcia towaru pracownicy firmy Kaufland dokonują szczegółowej kontroli ilości i jakości dostarczonego towaru. Po zakończeniu weryfikacji sporządzają protokoły, w których dokumentują ewentualne niedobory, nadwyżki ilościowe oraz braki jakościowe i wady towarów. Dzięki posiadanym przez nas nowoczesnym systemom EDV wszystkie czynności związane z przyjęciem towaru są na bieżąco rejestrowane.

Komisjonowanie

Komisjonowanie polega na kompletowaniu towarów składowanych w magazynie w celu realizacji konkretnego zlecenia oraz przygotowaniu ich do transportu. Nasi pracownicy korzystają z wysoko wydajnych urządzeń, nowoczesnych systemów sterowania (SAP i.in.), wózków jezdniowych, systemów komplementacji sterowanych głosem oraz zautomatyzowanego systemu składowania.

Wydanie towaru z magazynu

Wydanie towaru z magazynu polega na przygotowaniu dokumentów przewozowych dla towarów skompletowanych na paletach w ramach konkretnego zlecenia oraz przekazaniu towaru i dokumentów kierowcom ciężarówek. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, wszystkie towary przygotowane do wydania są przez nas dodatkowo kontrolowane pod względem  zgodności ze zleceniem. 

Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem oferującym różnorodność w wielu dziedzinach

Firma Kaufland prowadzi w Polsce centra logistyczne, w których magazynuje się ponad 20 000 różnych produktów. Każdego dnia do naszych marketów dostarczamy ponad 7 000 palet.    

Centra logistyczne firmy Kaufland liczą przeważnie ponad 100 000 m² powierzchni całkowitej. 

Działy transportu każdego dnia koordynują ponad 300 tras, zapewniając naszym klientom stały dostęp do szerokiego asortymentu towarów najwyższej jakości.

Dołącz do nas – czekamy na Ciebie.