Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych stanowi ważny wyznacznik naszej jakości, zarówno wobec klientów, jak i kandydatów do pracy oraz naszych pracowników. Ochrona prywatności użytkowników naszego portalu, a także ich bezpieczeństwo, ma dla nas duże znaczenie, dlatego aby jeszcze skutecznej  chronić dane osobowe kandydatów do pracy, udostępniliśmy Państwu nasz elektroniczny portal rekrutacyjny. Niniejsza polityka prywatności została opracowana w celu przejrzystego poinformowania Państwa o sposobie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Kaufland. Podstawę prawną w zakresie ochrony danych osobowych stanowi w szczególności „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – w skrócie RODO.

 

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (dalej: Kaufland)

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

telefon: 71/ 37 70 100

e-mail: service@kaufland.pl

 

2. Kontaktowy adres e-mail/kontakt telefoniczny

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland wynika z chęci odpowiedzi na Państwa zapytania.  Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa podczas połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 28 RODO.

Ponadto może okazać się konieczne przekazanie informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland w celu opracowania Państwa zapytania. W takim przypadku Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. Jeśli w indywidualnych przypadkach wymagane będzie ujawnienie Państwa danych osobowych, to wcześniej o tym poinformujemy oraz zapytamy Państwa o zgodę.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach, zostaną przez nas usunięte albo ewentualnie całkowicie zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Okres przechowywania przez 90 dni wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas  odpowiedzi.

 

3. Elektroniczny system rekrutacyjny (on-line)

Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, prosimy zwrócić uwagę na to, że aplikacje przesyłane nam za pośrednictwem e-maili otrzymujemy od Państwa w formie niezaszyfrowanej. W związku z tym zdecydowanie zalecamy korzystać z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna oraz sposób działania:  W naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym mogą Państwo stworzyć swój profil zabezpieczony hasłem. Wszelkie informacje i załączniki przechowywane na Państwa profilu oraz wysyłane wraz z aplikacją, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i rozpatrzenia przydatności kandydata na dane stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tym przypadku art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Ponadto jeżeli udzielą Państwo odrębnej zgody, wówczas to art. 6 ust. 1 a) RODO będzie stanowić podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych osobowych, zawartych w Państwa aplikacji.  W ramach systemu rekrutacyjnego stosujemy procedurę szyfrowania, w związku z czym Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Bez udzielenia odrębnej zgody lub wysłania konkretnej aplikacji dane znajdujące się na Państwa profilu będą dostępne do wglądu tylko dla Państwa. Po utworzeniu profilu i wysłaniu aplikacji przez kandydata, nasz rekruter odpowiedzialny za dany proces rekrutacyjny otrzyma wgląd w dane aplikacyjne. Kandydat może być brany pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych grupy Kaufland wyłącznie wtedy, gdy udzieli na to swojej zgody (w formie zaznaczenia w systemie, dla kogo profil może być widoczny). Poza tym Państwa aplikacja nie będzie nigdy przekazywana osobom trzecim spoza grupy Kaufland.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania: Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zawarte w konkretnej aplikacji zostaną usunięte po 90 dniach.

Państwa profil w naszym systemie rekrutacyjnym oraz zgromadzone w nim dane będą przechowywane w systemie, niezależnie od konkretnej, aktywnej aplikacji, dzięki czemu mają Państwo możliwość ubiegania się również o inne stanowiska w Kaufland. Jeśli Państwa profil będzie przez 12 miesięcy nieaktywny, a kandydat nie uczestniczy w tym okresie w żadnych nowych procesach rekrutacyjnych, będzie on automatycznie usunięty. Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć swój profil samodzielnie. W takim przypadku gdy kandydat uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, jego aplikacja zostanie wycofana, a profil usunięty. Usunięcie konta następuje wtedy bezzwłocznie, a Państwa aplikacje zostaną usunięte.

 

4. Stosowanie tzw. Social Plugins do Social Sharing (Facebook, Twitter czy Google+, Linkedin)

Chcąc zapewnić jak najwyższy stopień Państwa ochrony danych osobowych, co do zasady zdecydowaliśmy się nie stosować tzw. Social Plugins (tzw. wtyczki społecznościowe) na naszej stronie internetowej. Gdy otworzą Państwo niniejszą stronę internetową, żadne dane osobowe nie są przekazywane podmiotom, które prowadzą portale społecznościowe (np. Facebook, Twitter czy Google+). Tym samym wykluczone jest tworzenie profili użytkowników przez osoby trzecie.

Nie chcielibyśmy jednak odbierać takiej możliwości osobom odwiedzającym naszą stronę, którzy chętnie korzystają z Social Plugins, dlatego oferujemy możliwość ich aktywowania na naszej stronie internetowej oraz udostępnienie danej oferty pracy na Państwa portalu społecznościowym. Prosimy jednak pamiętać, że skutkiem aktywowania Social Plugins jest możliwość przekazywania określonych danych portalom społecznościowym. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka przykładów:

·         Adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany Social Plugin,

·         Data i godzina otwarcia strony internetowej lub aktywowania określonego Social Plugin,

·         Informacje na temat stosowanej wyszukiwarki oraz na temat stosowanego systemu operacyjnego,

·         Państwa aktualny adres IP.

Jeżeli w momencie aktywowania określonego Social Plugin są Państwo zalogowani w danym serwisie społecznościowym, wówczas serwis ten jest w stanie na podstawie powyższych danych ustalić Państwa nazwę użytkownika. Takie dane mogą być przekazywane przez serwisy społecznościowe do dalszego przetwarzania w krajach spoza Unii Europejskiej. Zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez serwis społecznościowy. W dowolnym momencie mogą Państwo dezaktywować aktywny Social Plugin, jednakże nie ma to żadnego wpływu na dane, które zostały już przekazane serwisowi społecznościowemu.

Zdezaktywowany Social Plugin rozpoznają Państwo po tym, że jest on zacieniowany na szaro lub też odpowiedni przycisk jest nieaktywny. W takim przypadku przez serwisy społecznościowe nie są pobierane żadne treści zewnętrzne i nie są przekazywane żadne dane. Gdy pierwszy raz klikną Państwo na zacieniowany na szaro Social Plugin lub odpowiedni przycisk, wówczas zostanie on aktywowany, wówczas Social Plugin stanie się kolorowy lub też aktywowany zostanie odpowiedni przycisk. Już w tym momencie dane są przekazywane podmiotowi prowadzącemu serwis społecznościowy.

Po aktywacji danego Social Plugin jego status zostanie automatycznie zapisany w portalu społecznościowym i będzie przechowywany na naszej stronie internetowej. W tym celu umieszczone zostaje plik cookie związany z Państwa przeglądarką. Więcej informacji dotyczących plików cookie znajdą Państwo w punkcie 6 Polityki Prywatności. Jeżeli w późniejszym terminie ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, wówczas odpowiedni Social Plugin pokaże się w stanie aktywnym i będzie można z niego korzystać bez konieczności ponownej aktywacji. W momencie otwierania strony dane są automatycznie przenoszone do podmiotu prowadzącego serwis społecznościowy. Za pomocą jednego kliknięcia na ikonę przycisku znajdującego się na lewo od przycisku danego Social Plugins, można w dowolnym momencie ponownie dezaktywować dany plugin.

 

5. Szyfrowanie

Stosujemy możliwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Poza ochroną środowiska operacyjnego używamy również procedur szyfrowania. Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od https.

 

6. Stosowanie ciasteczek (plików cookie)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane podczas odwiedzin na naszej stronie z naszego serwera na urządzenie końcowe np. komputer, notebook, smartfon lub tablet, na którym są zapisywane w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej. Pliki cookie mogą spełniać różne funkcje. Zasadniczo podstawą przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej strony internetowej.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała ona o umieszczaniu plików cookie. W ten sposób stosowanie plików cookie stanie się bardziej przejrzyste. Ponadto można tak ustawić przeglądarkę tak, aby nie były akceptowane żadne pliki cookie lub aby przeglądarka odrzucała pliki cookie poszczególnych dostawców. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

• prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,

• prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,

• prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,

• prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych osobowych.

 

8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

W razie pytań lub wątpliwości mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych Kaufland pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@kaufland.pl albo kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.