Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatności użytkowników naszego portalu, a także ich bezpieczeństwo, ma dla nas podstawowe znaczenie. Dlatego poniżej wyjaśniamy zasady chronienia, przechowywania i opracowywania informacji na temat wszystkich odwiedzających naszą stronę.

Informacje na temat osób odwiedzających naszą stronę

Na podstawie analizy logów dostępowych zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do udzielenia organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań informacji o Państwa danych, w tym w szczególności o numerze IP komputera zawartego w logach dostępowych. 

Cookies

By ułatwić odwiedzającym nasze strony korzystanie z nich, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy stroną Kaufland.pl a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług. Szczególowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Na koniec każdej sesji internetowej cookies są automatycznie kasowane.

Ponadto na stronie tej gromadzone są i zapisywane dane umożliwiające stworzenie profilu użytkownika pod pseudonimem. Wykorzystujemy w tym celu technologię rozwiniętą przez firmę etracker GmbH.  Trwałe cookies są zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej odwiedzającego stronę. Umożliwia on późniejsze rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane gromadzone za pomocą programu „etracker“ nie będą używane do osobistej identyfikacji odwiedzającego tę stronę internetową i nie zostaną skojarzone z danymi osobowymi  poprzez nośnik pseudonimu.

W każdej chwili można również nie wyrazić zgody na gromadzenie i zapisywanie danych za pomocą trwałych cookies ze skutkiem na przyszłość. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby informowała ona o lokalizacji plików cookies. W ten sposób ich użycie staje się dla odwiedzającego stronę bardziej przejrzyste. Chcemy jednak zwrócić uwagę, że funkcjonalność oferty przy ogólnej rezygnacji z plików cookies może być znacznie utrudniona.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje programy analizujące anonimowo skuteczność zamieszczanych na niej ogłoszeń. Jeśli trafiłeś/trafiłaś na naszą stronę klikając na zamieszczony na innej stronie baner Kauflandu, w Twojej przeglądarce internetowej został umieszczony plik cookie. Plik ten informuje nas wyłącznie o tym, że znalazłeś/znalazłaś się na naszej stronie, klikając na określony baner. Plik ten zostanie zdezaktywowany po 30 dniach. Identyfikacja Ciebie jako konkretnej osoby nie jest możliwa. Jeśli jednak nie chcesz uczestniczyć w tej anonimowej analizie, możesz uniemożliwić umieszczenie pliku cookie przez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, a także podawane w korespondencji elektronicznej, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana w sposób zapewniający jej właściwą ochronę.

Poszukiwanie pracy w Kaufland Polska za pośrednictwem Internetu

Kaufland Polska cały czas poszukuje wykształconych i zmotywowanych pracowników. Zgłoszenie swojej kandydatury możliwe jest nie tylko listownie, ale i za pośrednictwem naszego wygodnego formularza. Wszelkie dane osobowe podane w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacyjnych w zgodzie z wymogami polskiego prawa (patrz wyżej).

Każdemu, kto wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer).
Prosimy także pamiętać, że podania o pracę i dane osobowe przesyłane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są kodowane. Z tego powodu zalecamy korzystanie z formularzy dostępnych na naszych stronach.

Kodowanie danych

Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od https.