Nasze wartości jako fundament

Nasze wartości to podstawowe zasady, którymi się kierujemy. To one determinują nasze myślenie, nasze decyzje oraz nasze działania - każdego dnia. Określają to, co dla nas jest ważne i co nas motywuje do pracy. Musimy rozumieć nasze wartości, identyfikować się z nimi oraz wcielać je w życie. Tylko poprzez zarządzanie oparte na naszych wartościach dokonujemy zmian i osiągamy nasze cele.

Wartości firmy 

Nasze wartości 

Poznaj bliżej wartości, jakimi kierujemy się na co dzień w firmie.

1. Efektywność

Nasza efektywność to fundament stanowiący o naszym sukcesie. Wymaga działania, ukierunkowania na cel, odwagi i zaangażowania. Dotyczy to zarówno każdego pojedynczego pracownika, jak i całego zespołu.

2. Dynamika

Dynamika to siła, dzięki której ulepszamy to, co dobre i tworzymy nowe. Zakłada ona gotowość i zdolność do wprowadzania zmian oraz świadome przejmowanie odpowiedzialności. To stanowi o naszej skuteczności w działaniu.

3. Fair play

Fair play opiera się na wzajemnym szacunku i uznaniu. Jest istotnym filarem naszej współpracy opierającej się na zaufaniu. Poprzez uczciwość konsekwentnie osiągamy nasze cele.


Zasady zarządzania 

Nasze zasady zarządzania jako zobowiązanie wobec pracowników 

„Przybij piątkę“ to zbiór naszych zasad zarządzania, które opierają się na naszych wartościach. Te wartości to podstawowe zasady, którymi się kierujemy. To one determinują nasze myślenie, nasze decyzje oraz nasze działania –  każdego dnia. Określają to, co dla nas jest ważne i co nas motywuje do pracy.

Musimy rozumieć nasze wartości, identyfikować się z nimi oraz wcielać je w życie. Tylko poprzez zarządzanie oparte na naszych wartościach dokonujemy zmian i osiągamy nasze cele.

1. Jasna komunikacja & Wytyczanie kierunków

Komunikacja w Kauflandzie jest taka jak nasz model biznesowy – prosta i bezpośrednia. Mówimy w sposób zrozumiały, do konfliktów podchodzimy otwarcie, reagujemy na nie na bieżąco oraz rozwiązujemy je konstruktywnie. Rozmawiamy ze sobą jak partnerzy. Jako menedżerowie porządkujemy informacje i dane, zapewniając w ten sposób efektywność działania. Przekazujemy naszym pracownikom w przystępny sposób wszystkie istotne informacje potrzebne do terminowej realizacji ich zadań. Decyzje podejmujemy konsekwentnie i w sposób zrozumiały. W razie konieczności wyjaśniamy podstawy podjętych decyzji i zapewniamy przejrzystość sytuacji. Szanujemy pracowników, którzy mają odwagę zadawać pytania również wtedy, gdy są one krytyczne. Chętnie na nie odpowiadamy, dbając o uzasadnienie kierunku naszego myślenia.

2. Rozwój pracowników & Wykorzystanie potencjału

Efektywność naszych pracowników to czynnik decydujący o sukcesie przedsiębiorstwa. Z tego względu elementarnym zadaniem każdego menedżera jest rozwijanie potencjału pracowników w jak najlepszy sposób. Mocne strony naszych współpracowników i ich rozwój w całym przedsiębiorstwie są miernikiem, według którego oceniamy sami siebie. Wspieramy naszych pracowników i umożliwiamy im rozwój poprzez realizację zadań. Jednocześnie konsekwentnie wymagamy zaangażowania w codzienne obowiązki.

Wiemy, jak wielkie znaczenie dla naszych pracowników ma wyrażanie uznania dla nich. Tworzymy otoczenie, w którym doceniane są wyniki oraz zaangażowanie, a pracownicy są zmotywowani do wykonywania swojej pracy na najwyższym poziomie. Nasi pracownicy mają prawo wiedzieć, w jakim miejscu się znajdują. Dlatego też na bieżąco udzielamy im konstruktywnego i pełnego szacunku feedbacku.

Nie tylko udzielamy informacji zwrotnej. Również od naszych pracowników oczekujemy uwag dotyczących współpracy z nami, ponieważ wiemy, że dobre zarządzanie pracownikami wymaga także refleksji na temat własnego zachowania.

3. Efektywność & Dynamiczne działanie

Nie przestajemy stawać się coraz lepsi. Dlatego stale weryfikujemy to, czym dysponujemy, i wprowadzamy konieczne zmiany. Wprowadzamy dynamikę, która - ukierunkowana na cel - sprawia, że dobre staje się lepsze. To, co aktualnie stanowi dla nas najlepsze rozwiązanie, pozostawiamy bez zmian. Nasz model biznesowy wymaga prostych i sprawnych rozwiązań. Jako kadra menedżerska dbamy o to, aby odpowiednio kształtować codzienne procesy. Przestrzegamy zdefiniowanych ustaleń. Tylko w ten sposób we wszystkich krajach możemy zapewnić stale utrzymujący się wysoki standard, równocześnie elastycznie dopasowując się do lokalnych warunków. To my odpowiadamy za nasze zespoły i sami czujemy się ich częścią. Poza tym ponosimy odpowiedzialność za współpracę między zespołami. We wszystkim, co robimy, stawiamy sobie za cel sukces całego przedsiębiorstwa.

4. Postępowanie fair & Budowanie zaufania

Jako kadra menedżerska firmy Kaufland każdego traktujemy z szacunkiem oraz bez uprzedzeń. Szanujemy osobowość naszych pracowników i ich umiejętności.  Szacunku wobec innych oczekujemy również od naszych ludzi. Jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy są w stanie poradzić sobie z odpowiedzialnością, jaka na nich spoczywa. Kontrola to dla nas aktywna forma wsparcia, a nie wyraz nieufności. Ugruntowuje ona nasz model biznesowy oraz pomaga nam stawać się lepszymi. Budujemy kulturę, w której pracownik ma odwagę iść również nową drogą. Błędy postrzegamy jako szansę na naukę i rozwój. Jako kadra menedżerska zawsze traktujemy naszych pracowników po partnersku. My sami jesteśmy przewidywalni oraz wiarygodni. Dotrzymujemy danego słowa. Konsekwentnie trzymamy się ustaleń. Postępując fair, budujemy zaufanie. Tym samym tworzymy atmosferę pracy, w której każda osoba w zespole daje z siebie to, co najlepsze.

5. Odpowiedzialne działanie & Bycie wzorem

Jako kadra menedżerska jesteśmy przedsiębiorczy. Myślimy i działamy, mając świadomość swojej odpowiedzialności, a decyzje podejmujemy tak, jakby była to nasza własna firma.

Odpowiedzialnie wykorzystujemy posiadane zasoby. Z pasją podchodzimy do naszej pracy, naszych zadań i naszego zespołu. Delegujemy odpowiedzialność. Tym samym tworzymy przestrzeń do działania dla naszych pracowników i równocześnie wyznaczamy wyraźne granice podejmowania samodzielnych decyzji. Pełniąc funkcję menedżerów, kreujemy rzeczywistość. Dlatego stale swoją postawą dajemy dobry przykład. Na pierwszy plan zawsze wysuwa się wynik pracy zespołu. Działamy pewnie, jednak nie autorytarnie. Jesteśmy wzorem do naśladowania.


Nasze zasady

Podstawowe zasady postępowania w firmie

 

Zasady postępowania w firmie stanowią podstawę naszej codziennej pracy. Ich celem jest stworzenie wartości dodanej dla naszych klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska.

 

 • Nasze działania podporządkowane są zadowoleniu klientów.
 • O naszej pozycji na rynku decydują konkurencyjne ceny i odpowiednia jakość usług.
 • Wciąż rozwijamy się poprzez ekspansję i doskonalenie naszych marketów.
 • Jako rozbudowane przedsiębiorstwo z siecią marketów pracujemy według określonego systemu.
 • Gwarancją naszego sukcesu są szybko podejmowane decyzje i przejrzyste procesy ich realizacji.
 • Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi.
 • Zawsze działamy odpowiedzialnie w zakresie ekonomii, spraw socjalnych i ekologii.
 • Fair play jest zasadą obowiązującą wobec każdego pracownika.
 • Wzajemnie się szanujemy i wspieramy.
 • Realizujemy nasze założenia w atmosferze wzajemnego zaufania.
 • Klimat naszej codziennej pracy kształtują: pochwały, uznanie i umiejętność poddania się krytyce.
 • Otaczamy się >>mocnymi<< współpracownikami - zastępstwo w każdym dziale jest zapewnione.

Oferty pracy

Chciałbyś u nas pracować? Na naszym portalu kariery znajdziesz wszystkie aktualne oferty.

Profil kandydata

Załóż konto w naszym systemie i śledź status swoich aplikacji zgłoszeniowych.

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Nasz zespół rekrutacyjny chętnie na nie odpowie.
Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych

Poszukujemy roznosicieli gazet reklamowych oraz koordynatorów na terenie całej Polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:

E-mail:dystrybucja.rekrutacja@kaufland.pl  

Tel.: 71 / 37 70 180

W temacie E-maila prosimy o podanie nazwy swojego miasta.

Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych