Centrala

Pracownicy Centrali wykonują różnorodne zadania, mające na celu wsparcie rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Należą do nich m. in. zadania z zakresu HR, finansów, księgowości, controllingu, podatków, zarządzania procesami, rewizji, prawa i compliance, IT, zakupów, zaopatrzenia, budowy i wyposażania marketów, pozyskiwania i zarządzania nieruchomościami, organizacji sprzedaży, marketingu oraz dystrybucji materiałów reklamowych.


Obszary działania

Poznaj bliżej pracę w Centrali

Zobacz, jakie obszary działania wchodzą w skład naszej struktury organizacyjnej.

Administracja

Departament Administracji łączy w sobie zadania dotyczące funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. To tu zbiegają się procesy inwestycyjne, zakupowe, logistyczne i sprzedażowe. Przetwarzając miliony danych, wyszukujemy i raportujemy aktualne trendy będące podstawą dla innych działów w procesie podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

 

W skład Departamentu Administracji wchodzą następujące obszary:

 

 • Rachunkowość i Finanse -  odpowiadają za prawidłową ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych, prezentację wyników finansowych i sporządzanie sprawozdań finansowych. Kompetencją tego pionu jest również zarządzanie finansami firmy.
 • Podatki - dbają o zgodność procesów z prawem podatkowym, poprawność rozliczeń i elektroniczną wymianę danych z organami administracji państwowej.
 • Controlling - planuje budżet, wyjaśnia odchylenia od niego oraz wspiera kadrę zarządzającą poprzez wykonywanie analiz niezbędnych w procesie podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji.  
 • Obszar Systemów Informacyjnych (IT)-  implementuje najnowsze rozwiązania technologiczne mające na celu usprawnienie procesów organizacyjnych, dbając jednocześnie o sprawne działanie wszystkich systemów przetwarzających dane.
 • Prawo i Compliance - czuwa nad zgodnością prawną wewnętrznych regulacji obowiązujących w grupie Kaufland oraz podejmowanych przez nią działań. Ponadto odpowiada za ochronę danych osobowych i ubezpieczenie zasobów naszego przedsiębiorstwa.
 • Dział Zarządzania Procesami - jest łącznikiem między działami administracji (Księgowość, Podatki, Controlling, Prawo i Compliance) a Pionem IT podczas wprowadzania zmian w procesach. Menedżerowie Procesów uczestniczą w projektach, analizują i opisują na poziomie krajowym proponowane zmiany oraz wspierają ich wprowadzanie.

Customer Management / Rewizja

Pion Customer Management / Rewizja informuje o przygotowaniu marketów i centrów dystrybucyjnych do sprzedaży, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa i zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, dba o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz daje klientom  możliwość łatwego komunikowania się z przedsiębiorstwem. 

Dzięki stałej kontroli różnorodnych obszarów działalności naszego przedsiębiorstwa oraz poznawaniu opinii klientów i pracowników Pion Customer Management / Rewizja pełni rolę swoistego sejsmografu, który wyczuwa ważne dla kierownictwa firmy i całej sieci sygnały.

Obszary Centralne

Departament Obszary Centralne dąży do systematycznej, trwałej i rentownej rozbudowy sieci marketów Kaufland, a także wzrostu wartości inwestycji firmy. Celem wszelkich przedsięwzięć tego departamentu jest wspieranie optymalnej koncepcji sprzedażowej firmy Kaufland.

Na terenie Polski funkcjonują 3 biura regionalne: w Poznaniu, Warszawie i Katowicach, w których realizowane są kwestie związane z ekspansją, budową i eksploatacją istniejących obiektów w danym regionie.

 

W Obszarach Centralnych wyróżniamy następujące piony:

 

 • Pion Budowy i Rozwoju Nieruchomości - odpowiedzialny za nowe otwarcia i modernizację istniejących obiektów sieci Kaufland w każdym z trzech regionów.
 • Pion Zarządzania Nieruchomościami - odpowiedzialny za eksploatację obiektów  i wynajem strefy koncesjonariuszy, w każdym z trzech regionów.
 • Pion Centralnego Zarządzania Nieruchomościami - odpowiedzialny za administracyjne zarządzanie nieruchomościami należącymi do firmy Kaufland oraz koordynację i wspieranie działań podejmowanych przez poszczególne Piony Zarządzania Nieruchomościami w regionach.
 • Dział Analiz i Planowania Inwestycji - odpowiedzialny za prognozowanie kosztów przyszłych inwestycji, analizowanie kosztów oraz przeprowadzanie procesów przetargowych.
 • Pion Zaopatrzenia - odpowiedzialny za zakup wyposażenia i usług oraz koordynację dostaw do marketów, centrów dystrybucyjnych oraz biur.

Pion Personalny

W Kauflandzie najważniejszy jest pracownik. Znalezienie właściwego kandydata na właściwe stanowisko, koordynacja procesu zatrudnienia i wsparcie we wdrożeniu to prawdziwe wyzwania.

 

Do zadań Pionu Personalnego należy:

 

 • administrowanie procesami rekrutacyjnymi, systemami wdrożeń i rozwojem zawodowym pracowników
 • rozliczanie czasu pracy, terminowa wypłata wynagrodzeń oraz doradztwo w kwestiach dotyczących prawa pracy
 • dbanie o wszystkich pracowników Kauflandu w Polsce, a także o komunikację wewnętrzną, sprawny przepływ informacji oraz budowanie marki pracodawcy
 • dbanie o sprawy pracownicze, takie jak prywatna opieka medyczna, przygotowywanie bonów i paczek świątecznych czy działania prozdrowotne.
 • Obecnie rola Pionu Personalnego stale ewoluuje. Ewolucja dotyczy głównie wzrostu znaczenia indywidualnego podejścia do pracowników i indywidualnego kontaktu z nimi. Nowe role i zadania odnoszą się bezpośrednio do efektywności procesu pracy, pojawiają się bardziej rozbudowane elementy usługowe, doradcze oraz informacyjne w całym pionie.

Zakup

Od analizy rynku, przez zapewnienie jakości, kształtowanie asortymentu, aż do reklamy  produktów. Pracownicy Pionu Zakupu, dokonując wyboru najatrakcyjniejszych produktów oraz ustalając ceny, kształtują ofertę asortymentową firmy Kaufland. Jest to zadanie, którego realizacja polega na ścisłej współpracy z pracownikami zatrudnionymi w innych działach.

 

Wewnątrz Departamentu Zakupu można wyróżnić następujące obszary:

 

 • Dział Business Intelligence jest centrum kompetencyjnym zajmującym się generowaniem, analizą oraz interpretacją danych (wewnętrznych i zewnętrznych).
 • Dział Zapewnienia Jakości odpowiedzialny jest za  nadzór nad  jakością produktów.
 • Dział Zarządzania Kategoriami Produktów odpowiedzialny jest  za tworzenie planogramów, tzw. layoutów, czyli narzędzi  służących do budowy ekspozycji produktów w naszych marketach.
 • Dział Zarządzania Procesami odpowiada za aktualizację i usprawnianie procesów wewnątrz Departamentu Zakupu, wdrażanie projektów międzynarodowych oraz kontrolę danych i procesów.
 • Pion Koordynacji Promocji zajmuje się między innymi przygotowaniem gazetek reklamowych, katalogów, realizacją specjalnych akcji promocyjnych, monitorowaniem i analizowaniem działań konkurencji.
 • Pion Organizacji Zakupu to wsparcie fachowe dla kupców - odpowiada za dostarczenie im wszelkich informacji, środków i narzędzi pozwalających na sprawny, efektywny i przynoszący zysk zakup towarów.
 • Pion Zakupu Artykuły Świeże odpowiada za dobór asortymentu i dostawców w kategoriach chłodzonych: nabiał, garmażerka, ryby, wędliny, mięso i drób, pieczywo oraz mrożonki i lody. Pod jego opieką znajduje się również cała lada obsługowa. Głównymi zadaniami tego pionu są: ustalanie warunków handlowych z dostawcami, określanie specyfikacji jakościowych produktów, ustalanie cen sprzedaży, opracowywanie planu promocji oraz sezonów.
 • Pion Zakupu Artykuły Przemysłowe odpowiedzialny jest za wyszukiwanie nowych produktów odpowiadających obecnym trendom rynkowym, negocjowanie cen z dostawcami oraz przygotowywanie ofert promocyjnych.
 • Pion Zakupu Artykuły Spożywcze - do głównych jego zadań należą negocjacje cen z dostawcami, opracowywanie i dopasowywanie asortymentu do potrzeb rynku.
 • Pion Zakupu Owoce i Warzywa - jest odpowiedzialny za pełny proces związany ze sprzedażą asortymentu z grup Owoce, Warzywa, Kwiaty i Rośliny, począwszy od wyboru dostawców, zlecania upraw, poprzez ustalanie warunków handlowych, logistykę,  zamówienia, zapewnienie jakości, na dostawie do marketów skończywszy.
 • Departament Marketingu zajmuje się produkcją gazety reklamowej oraz wszelkich drukowanych ulotek, folderów, plakatów i billboardów przeznaczonych dla klientów. W naszej gestii leży także prowadzenie firmowej strony internetowej, fanpage'a na Facebooku i Instagramie oraz kanału na YouTube. Nasz gazeta dociera do blisko 10 milionów osób, dlatego organizujemy i kierujemy rozbudowaną siecią dystrybutorów, odpowiedzialnych za dostarczanie gazet do klientów w całej Polsce. Realizujemy wszystkie działania reklamowe Kauflandu, poczynając od jednorazowych akcji promocyjnych, a kończąc na złożonych kampaniach reklamowych.

 

Oferty pracy

Chciałbyś u nas pracować? Na naszym portalu kariery znajdziesz wszystkie aktualne oferty.

Profil kandydata

Załóż konto w naszym systemie i śledź status swoich aplikacji zgłoszeniowych.

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Nasz zespół rekrutacyjny chętnie na nie odpowie.
Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych

Poszukujemy roznosicieli gazet reklamowych oraz koordynatorów na terenie całej Polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:

E-mail:dystrybucja.rekrutacja@kaufland.pl  

Tel.: 71 / 37 70 180

W temacie E-maila prosimy o podanie nazwy swojego miasta.

Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych