Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych stanowi ważny wyznacznik naszej jakości, zarówno wobec klientów, jak i kandydatów do pracy oraz naszych pracowników. Ochrona prywatności użytkowników naszego portalu, a także ich bezpieczeństwo, ma dla nas duże znaczenie, dlatego aby jeszcze skutecznej chronić dane osobowe kandydatów do pracy, udostępniliśmy Państwu nasz elektroniczny portal rekrutacyjny. Niniejsza polityka prywatności została opracowana w celu przejrzystego poinformowania Państwa o sposobie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Kaufland. Podstawę prawną w zakresie ochrony danych osobowych stanowi w szczególności „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – w skrócie RODO.

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. (dalej: Kaufland)
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
telefon: 800 300 062
e-mail: kontakt@kaufland.pl

2. Kontaktowy adres e-mail / kontakt telefoniczny

Cel / podstawa prawna przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland wynika z chęci odpowiedzi na Państwa zapytania.  Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa podczas połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 28 RODO.

Ponadto może okazać się konieczne przekazanie informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland w celu opracowania Państwa zapytania. W takim przypadku Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. Jeśli w indywidualnych przypadkach wymagane będzie ujawnienie Państwa danych osobowych, to wcześniej o tym poinformujemy oraz zapytamy Państwa o zgodę.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania: Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach, zostaną przez nas usunięte albo ewentualnie całkowicie zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Okres przechowywania przez 90 dni wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas odpowiedzi.

3. Elektroniczny system rekrutacyjny (on-line)

Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, prosimy zwrócić uwagę na to, że aplikacje przesyłane nam za pośrednictwem e-maili otrzymujemy od Państwa w formie niezaszyfrowanej. W związku z tym zdecydowanie zalecamy korzystać wyłącznie z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online. Proszę zapoznać się z podanymi tam informacjami dotyczącymi zasad  ochrony danych osobowych w ramach systemu rekrutacji online.

4. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z funkcji „Udostępnij“

Chcąc zapewnić jak najwyższy stopień Państwa ochrony danych osobowych co do zasady zdecydowaliśmy się nie stosować na naszej stronie funkcji „Udostępnij” na różnych portalach społecznościowych, czyli tzw. wtyczek społecznościowych (ang. Social Plugin). Z tego powodu funkcja „Udostępnij” może być realizowana na naszej stronie poprzez link, który przekierowuje do nowego okna na stronie portalu społecznościowego. Otwarcie tej strony nie powoduje przekazania żadnych danych do operatora portalu społecznościowego. Nie chcielibyśmy jednak odbierać takiej możliwości osobom odwiedzającym naszą stronę, którzy chętnie korzystają z funkcji „Udostępnij”. Dopiero po świadomym naciśnięciu przycisku „Udostępnij” dane zostaną przekazane do operatora wybranego przez Państwa portalu społecznościowego.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna: Podstawę przetwarzania danych przy korzystaniu z funkcji „Udostępnij“ stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO. Prawnie uzasadniony interes firmy Kaufland wynika z woli zaoferowania użytkownikom naszego portalu skorzystania z opcji „Udostępnij” i uatrakcyjnieniu naszej strony internetowej.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Udostępnienie treści znajdujących się na naszym portalu na portalu społecznościowym przy pomocy funkcji „Udostępnij” powoduje, że do operatora portalu społecznościowego mogą zostać przekazane następujące dane:

 • adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany Social Plugin,
 • data i godzina wejścia na stronę lub naciśnięcia przycisku „Udostępnij”,
 • informacja na temat używanej przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego,
 • Państwa aktualny adres IP,
 • udostępniona przez Państwa treść.

W zależności od wybranych ustawień prywatności na Państwa koncie, wgląd w udostępniane treści mogą mieć również inni użytkownicy danego portalu społecznościowego. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku „Udostępnij” są Państwo zalogowani na danym portalu społecznościowym, jego operator może w oparciu o wymienione powyżej dane ustalić Państwa nazwę użytkownika i ewentualnie także Państwa imię i nazwisko. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że portale społecznościowe wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich (np. do Stanów Zjednoczonych). Zaznaczamy, że nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez operatora portali społecznościowych.

Czas przechowywania / kryteria ustalania czasu przechowywania: Czas wyświetlania udostępnionych przez Państwa treści zależy od ustawień prywatności na Państwa koncie na portalu społecznościowym oraz od jego zasad ochrony danych osobowych. Kaufland nie ma na to żadnego wpływu.

5. Korzystanie z cyfrowego asystenta

Mają Państwo możliwość korzystania z naszego cyfrowego asystenta tekstowego.

5.1. Cyfrowy asystent

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna: Interakcja z cyfrowym asystentem odbywa się za pośrednictwem internetowej strony kariery firmy Kaufland oraz terminali w markecie.

Cyfrowy asystent oferuje trzy funkcje:

 • Odpowiadanie na pytania
 • Wyszukiwanie ofert pracy
 • Aplikowanie

Przetwarzane dane obejmują:

 • Dane zapisywane przez serwer podczas korzystania z cyfrowego asystenta (w tym data i czas korzystania, dane z używanego urządzenia końcowego, np. zanonimizowany identyfikator użytkownika),
 • wpisane wiadomości tekstowe, które wysyłają Państwo za pośrednictwem cyfrowego asystenta,
 • dane osobowe, które dobrowolnie przekazują Państwo asystentowi cyfrowemu (np. imię)

Wszystkie dane osobowe i możliwe do uzyskania dane są automatycznie anonimizowne w czasie tzw. „sekundy logicznej” natychmiast po ich zarejestrowaniu, aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat Państwa osoby w firmie Kaufland. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych jest warunkiem nieograniczonej funkcji asystenta cyfrowego.

W ramach funkcji aplikowania zbierane będą dane osobowe. Dotyczy to imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz kraju. W zależności od stanowiska zadawane są również pytania preselekcyjne. Opcjonalnie podane mogą być też informacje dotyczące płci, wprowadzenia do bazy talentów, widoczności profilu lub polecających pracowników. Dodatkowo mają Państwo możliwość przesłania swojego CV lub innych dokumentów aplikacyjnych. Dane zostaną przesłane do naszego systemu rekrutacyjnego. Informacje na ten temat oraz na temat okresu przechowywania można znaleźć w punkcie 3. Zapisywanie w samym cyfrowym asystencie nie następuje.  Wszystkie dane osobowe i możliwe do uzyskania dane są automatycznie anonimizowne w czasie tzw. „sekundy logicznej” natychmiast po ich zarejestrowaniu, aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat Państwa osoby. Przesłane dokumenty są również tylko tymczasowo przechowywane, a następnie natychmiast usuwane.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 1, w celu usprawnienia komunikacji, jest uzasadnionym interesem w rozumieniu normy.

5.2. Protokoły serwera WWW

W przypadku korzystania z cyfrowego asystenta standardowo przetwarzamy datę i czas trwania wizyty oraz liczbę zapytań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Gromadzenie danych odbywa się wyłącznie w sposób zanonimizowany.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust.1, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, należy traktować jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu normy.

5.3. Tworzenie/projektowanie asystenta cyfrowego zgodnie z potrzebami

Nie oceniamy żadnych danych osobowych. Aby uczynić cyfrowego asystenta przyjaznym dla użytkownika, poprawić jakość obsługi lub usunąć istniejące błędy, analizujemy korzystanie z asystenta cyfrowego wyłącznie na podstawie zanonimizowanych danych. W ten sposób można np. dalej rozwijać rozpoznawanie fraz i wzbogacać asystenta cyfrowego o nowe funkcje.

5.4. Kryteria ustalania okresu przechowywania

Podczas korzystania z cyfrowego asystenta nie zapisujemy żadnych Państwa danych osobowych.

6. Wykorzystywanie plików cookie

Administrator danych osobowych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. jako administrator jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w związku z wykorzystaniem tak zwanych plików cookies i innych podobnych technologii do przetwarzania danych o użytkowaniu na wszystkich (sub-) domenach https://kariera.kaufland.pl.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które powstają przy współpracy z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast zdobywamy wiedzę o Twojej tożsamości.

Wykorzystanie plików cookies i innych podobnych technologii do przetwarzania danych o użytkowaniu służy różnym celom, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej podobnej technologii:

 • Niezbędne:   Są to pliki cookies i inne podobne technologie, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (np. poprawne wyświetlanie strony internetowej / wymaganych funkcji, zapisanie rejestracji w obszarze logowania, itp.).
 • Preferencji: Korzystając z tych technik, możemy wziąć pod uwagę Twoje rzeczywiste lub zakładane preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, w oparciu o twoje ustawienia, możemy wyświetlać nasze strony internetowe w języku, który Ci odpowiada. Unikamy również wyświetlania produktów, które mogą być niedostępne w Twoim regionie.
 • Statystyczne: Techniki te pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszych usług w celu zaprojektowania ich zgodnie z wymaganiami. Dzięki temu możemy na przykład określić, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do użytkowników.
 • Reklamowe: Pozwala nam pokazywać odpowiednie treści reklamowe na podstawie analizy zachowań użytkowników. Twoje zachowanie związane z użytkowaniem można również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).

 

W ramach korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii, w zależności od celu, przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych:

 

Niezbędne:

 •  Dane wejściowe użytkownika, aby zachować wpisy na kilku podstronach (np. wybór ulubionego marketu w wyszukiwarce);
 • Dane uwierzytelniające służące do identyfikacji użytkownika po zalogowaniu w celu uzyskania dostępu do autoryzowanych treści
 • Zdarzenia związane z bezpieczeństwem (np. wykrycie często nieudanych prób logowania);
 • Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzanie filmów (produktów) wybranych przez użytkownika).

Preferencji:

 • Ustawienia dostosowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane z trwałym identyfikatorem (np. aktywny wybór języka lub określone wyświetlanie zapytań lub map w wyszukiwarce sklepów).

Statystyczne:

 • Spseudonimizowany profil użytkownika z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej.

Należą do nich w szczególności:

o typ / wersja przeglądarki,

o zastosowany system operacyjny,

o adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),

o nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

o czas żądania serwera,

o indywidualny identyfikator użytkownika

o wyzwolone zdarzenia na stronie (zachowanie podczas surfowania).

 •  Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc identyfikacja użytkownika
 • Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi podanymi przez Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) wyłącznie za Twoją oddzielną, wyraźną zgodą (patrz następne punkty niniejszej polityki prywatności). Na podstawie samego identyfikatora użytkownika nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych dalszych wniosków na Twój temat.

 

Reklamowe:

 • Spseudonimizowany profil użytkownika z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej.

Należą do nich w szczególności:

o adres IP,

o indywidualny identyfikator użytkownika;

o potencjalne zainteresowania produktami,

o wyzwolone zdarzenia na stronie (zachowanie podczas surfowania).

 • Adresy IP są regularnie anonimizowane, dzięki czemu analizy dotyczące Twojej osoby są całkowicie wykluczone.

 

 • Łączymy identyfikator użytkownika z innymi Twoimi danymi (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą (patrz następne punkty niniejszej polityki prywatności). Na podstawie samego identyfikatora użytkownika nie możemy wyciągać żadnych wniosków na Twój temat. W razie potrzeby udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania stronom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Podstawą prawną korzystania z preferencyjnych, statystycznych i reklamowych plików cookies i innych podobnych technologii jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną korzystania z technicznie niezbędnych plików cookies i innych podobnych technologii jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia naszych usług w trakcie zawierania lub realizacji umowy.

 

6.1 Monitorowanie ruchu sieciowego za pomocą Adobe Analytics

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Informacje zbierane na naszej stronie internetowej, podczas korzystania z niej przez Państwa, takie jak: strona, z poziomu której żądany jest plik, nazwa pliku, data i godzina zapytania, ilość przekazywanych danych, status dostępu: jak np. „plik został przesłany”, „nie odnaleziono pliku” itp., opis typu używanej przeglądarki internetowej oraz zanonimizowany adres IP - skrócony o ostatnie trzy cyfry, są przez nas wykorzystywane do zarządzania użytkownikami, do analiz statystycznych, dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkownika, wyświetlania reklam na stronie internetowej (wyświetlanie informacji o produktach w odpowiednich sekcjach strony internetowej, które są dostosowane do sposobu poruszania się po stronie www.kaufland.pl przez danego użytkownika) i odpowiadania na niestandardowe zapytania dotyczące naszej oferty. Wykorzystujemy także pliki cookie, które umożliwiają sterowanie połączeniem z naszą stroną internetową podczas sesji. W tym celu powierzyliśmy firmie Adobe Systems GmbH umieszczenie trwałego pliku cookie w przeglądarce internetowej użytkownika, aby móc utworzyć spseudonimizowany profil użytkownika. Trwałe pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej, z której wywołano naszą stronę, podczas kolejnych odwiedzin. Rozwiązanie to służy do umieszczania reklam, badań rynkowych i kształtowania strony internetowej w zależności od Państwa potrzeb.

 

Dane zebrane za pomocą technologii Adobe Analytics nie służą do identyfikacji osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Zapisane w pliku cookie dane o użytkowaniu nie są powiązane ze spseudonimizowanymi danymi osobowymi użytkownika. Podstawę prawną do zapisywania i wykorzystywania danych za pomocą trwałego pliku cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Kaufland przy stosowaniu tego rozwiązania, został wskazany szczegółowo powyżej. Zaznaczamy, że użytkownik może w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec opisanego przetwarzania danych, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni link tutaj (lub dalej - w punkcie 8.6) i potwierdzić sprzeciw na stronie, która się wyświetli. W takim przypadku w przeglądarce internetowej umieszczony zostanie trwały plik cookie „Do not track” firmy Adobe, aby w tym zakresie nie była już stosowania technologia Adobe.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: W powyżej opisanym zakresie, dane mogą zostać przekazane następującym odbiorcom (Dział Marketingu oraz Business Intelligence). Jeśli Adobe lub inni usługodawcy techniczni uzyskują dostęp do danych w celach np. wsparcia technicznego, następuje to zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 28 RODO.

6.2 Google Conversion Tracking

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Conversion Tool do wewnętrznej analizy skuteczności umieszczanych reklam z wykorzystaniem technologii pseudonimizacji. W przypadku wejścia na naszą stronę z poziomu innej strony, po kliknięciu w zamieszczoną tam reklamę Kaufland (np. reklama tekstowa, baner reklamowy), z zamieszczonego na tej stronie baneru reklamowego w przeglądarce użytkownika umieszczany jest plik cookie. W przypadku banerów reklamowych zamówionych w Google w ramach kampanii reklamowej, Google umieszcza odpowiedni plik cookie po kliknięciu na baner reklamowy. Zaznaczamy, że Kaufland nie ma wglądu w inne strony, które dany użytkownik wywołał. Nie zbieramy ani nie otrzymujemy przy tym żadnych informacji, które pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika. Informacje zebrane dzięki śledzeniu konwersji służą wyłącznie do tworzenia statystyk o skuteczności naszych kampanii. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność. Podstawę prawną do stosowania technologii plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś nasz uzasadniony interes polega na chęci dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkownika, wyświetlania reklam na stronach internetowych oraz mierzenia skuteczności takich reklam i przeprowadzania w tym zakresie analiz statystycznych. Jeśli użytkownik nie chce być uwzględniony w takiej analizie, może wyłączyć umieszczanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki lub tutaj (lub poniżej punkcie 8.6) wnieść swój sprzeciw.

 

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Anonimowe informacje o wyświetleniu naszej strony internetowej za pośrednictwem baneru reklamowego Kaufland są odczytywane z pliku cookie i przetwarzane przez nas lub np. Google. Nie są przy tym przekazywane dane osobowe.

 

6.3 Technologia konwersji na Facebooku

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Facebook Conversion Pixel i Facebook Remarketing. Na podstawie Piksela Facebooka możemy rozpoznać, że ktoś kliknął naszą reklamę na Facebooku i został przekierowany na naszą stronę. Nie możemy jednak zobaczyć, do których innych stron użytkownik uzyskał dostęp. Informacje zebrane za pomocą Pixela Facebooka służą do tworzenia statystyk dotyczących wykorzystania naszych reklam na Facebooku. Nie zbieramy jednak i nie otrzymujemy żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Technologia remarketingowa na Facebooku oznacza, że ​​użytkownicy, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, mogą ponownie otrzymywać ukierunkowane reklamy na stronach Facebooka. Nie zbieramy jednak i nie otrzymujemy żadnych informacji o tym, którzy użytkownicy Facebooka faktycznie wyświetlają ukierunkowane reklamy. Nie możemy również zidentyfikować tutaj poszczególnych użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 f) RODO. Uzasadniony interes Kaufland wynika z zainteresowania optymalizacją własnej strony internetowej i poprawienia skuteczności działań reklamowych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć poniższy link tutaj (lub poniżej pod 9.12) i potwierdzić na stronie swój sprzeciw.

Więcej informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Facebook, a także opcji ustawień służących ochronie prywatności na Facebooku można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka. Deaktywacja reklam internetowych z Facebooka jest możliwa za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA, Digital Advertising Alliance w Kanadzie lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie lub poprzez odpowiednie ustawienia urządzenia końcowego.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Na podstawie Piksela Facebooka zarówno my jak i Facebook możemy rozpoznać, że ktoś kliknął naszą reklamę na Facebooku i został przekierowany na naszą stronę. Informacje generowane przez plik cookie i / lub grafikę na temat korzystania z tej witryny są przesyłane na serwer Facebook w USA i tam są przechowywane. Facebook wykorzystuje otrzymane w ten sposób informacje do oceny zachowania użytkownika w odniesieniu do reklam na Facebooku. Facebook może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Facebooka. Facebook nie będzie łączył twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Facebook.

6.4 Retargeting i reklamy Double Click

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej korzystamy również z technologii Double Click. Celem usługi Double Click jest rozpoznawanie byłych klientów odwiedzających strony Double Click (strony internetowe, aplikacje i newslettery) w celu wyświetlania spersonalizowanych banerów reklamowych. W tym celu Double Click wykorzystuje pliki cookies, które nie pozwalają na osobistą identyfikację odwiedzających witrynę. Podstawą prawną przechowywania i wykorzystywania danych za pośrednictwem pliku cookie jest art. 6 ust. 1 f) RODO. Uzasadniony interes Kaufland wynika z zainteresowania optymalizacją własnej strony internetowej i poprawienia skuteczności działań reklamowych. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych za pomocą plików Sizmek - cookies ze skutkiem na przyszłość. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć poniższy link tutaj (lub poniżej w punkcie 8.6) i potwierdzić swój sprzeciw na stronie, która ma zostać osiągnięta.


Odbiorcy / kategorie odbiorców: Gdy tylko użyjesz tego samego programu przeglądarki, aby odwiedzić inne strony internetowe, których operatorzy są również reklamodawcami Sizmek, operatorzy stron internetowych odczytują informacje ze Double Click cookie (są to strony odwiedzane przez przeglądarkę), aby wyświetlać dostosowane treści reklamowe.

6.5. Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania plików cookie

Okres przechowywania plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie. Jeśli w kolumnie „proces” widnieje informacja „trwałe”, oznacza to, że plik cookie jest zapisywany na stałe do momentu wycofania odpowiedniej zgody.

6.6 Podsumowanie możliwości wniesienia sprzeciwu

Na niniejszej stronie działają poniżej wskazane narzędzia. Podstawą prawną ich działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możesz skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość poprzez zgłoszenie takiego żądania u odpowiedniego podmiotu. Dla ułatwienia poniżej zamieściliśmy odpowiednie linki:

Nazwa usługi    

Adobe Webtracking System                                                              Link

Google Conversion Tool                                                                     Link

Google-Dislay Werbenetzwerk                                                         Link

Facebook Conversion Technologie                                                   Link

Retargeting und Werbeerfolgsmessung Double Click                   Link

 

 

 

 

7. Szyfrowanie

Stosujemy możliwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Poza ochroną środowiska operacyjnego używamy również procedur szyfrowania. Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od https.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych osobowych.

9. Google Maps

Na tej stronie można skorzystać z funkcji i zawartości Maps Google. Umożliwia to wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie i wygodne korzystanie z mapy, np. w celu znalezienia sklepów Kaufland w Twojej okolicy. Korzystanie z Maps Google odbywa się w uzasadnionym interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Ireland Limited (dostawca Map Google), otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej. Korzystanie z funkcji Mapy Google, wiąże się z przetwarzaniem adresu IP. Zwykle przetwarzanie to odbywa się na serwerze Google w USA. Nie mamy wpływu na konkretne przetwarzanie danych przez Mapy Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych w przez Mapy Google, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat twoich praw oraz opcji ustawień w celu ochrony twojej prywatności.

Polityka prywatności i adres dostawcy Map Google: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, https://www.google.com/policies/privacy/. Dodatkowe warunki korzystania z Map Google / Google Earth można znaleźć na stronie https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

W razie pytań lub wątpliwości mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych Kaufland pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@kaufland.pl albo kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w punkcie 1. Polityki Prywatności z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych

Poszukujemy roznosicieli gazet reklamowych oraz koordynatorów na terenie całej Polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:

E-mail:dystrybucja.rekrutacja@kaufland.pl  

Tel.: 71 / 37 70 180

W temacie E-maila prosimy o podanie nazwy swojego miasta.

Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych