Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych stanowi ważny wyznacznik naszej jakości, zarówno wobec klientów, jak i kandydatów do pracy oraz naszych pracowników. Ochrona prywatności użytkowników naszego portalu, a także ich bezpieczeństwo, ma dla nas duże znaczenie, dlatego aby jeszcze skutecznej chronić dane osobowe kandydatów do pracy, udostępniliśmy Państwu nasz elektroniczny portal rekrutacyjny. Niniejsza polityka prywatności została opracowana w celu przejrzystego poinformowania Państwa o sposobie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Kaufland. Podstawę prawną w zakresie ochrony danych osobowych stanowi w szczególności „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – w skrócie RODO.

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (dalej: Kaufland)
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
telefon: 71/ 37 70 100
e-mail: service@kaufland.pl

2. Kontaktowy adres e-mail / kontakt telefoniczny

Cel / podstawa prawna przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland wynika z chęci odpowiedzi na Państwa zapytania.  Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa podczas połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 28 RODO.

Ponadto może okazać się konieczne przekazanie informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland w celu opracowania Państwa zapytania. W takim przypadku Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. Jeśli w indywidualnych przypadkach wymagane będzie ujawnienie Państwa danych osobowych, to wcześniej o tym poinformujemy oraz zapytamy Państwa o zgodę.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania: Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach, zostaną przez nas usunięte albo ewentualnie całkowicie zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Okres przechowywania przez 90 dni wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas odpowiedzi.

3. Elektroniczny system rekrutacyjny (on-line)

Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, prosimy zwrócić uwagę na to, że aplikacje przesyłane nam za pośrednictwem e-maili otrzymujemy od Państwa w formie niezaszyfrowanej. W związku z tym zdecydowanie zalecamy korzystać wyłącznie z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online. Proszę zapoznać się z podanymi tam informacjami dotyczącymi zasad  ochrony danych osobowych w ramach systemu rekrutacji online.

4. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z funkcji „Udostępnij“

Chcąc zapewnić jak najwyższy stopień Państwa ochrony danych osobowych co do zasady zdecydowaliśmy się nie stosować na naszej stronie funkcji „Udostępnij” na różnych portalach społecznościowych, czyli tzw. wtyczek społecznościowych (ang. Social Plugin). Z tego powodu funkcja „Udostępnij” może być realizowana na naszej stronie poprzez link, który przekierowuje do nowego okna na stronie portalu społecznościowego. Otwarcie tej strony nie powoduje przekazania żadnych danych do operatora portalu społecznościowego. Nie chcielibyśmy jednak odbierać takiej możliwości osobom odwiedzającym naszą stronę, którzy chętnie korzystają z funkcji „Udostępnij”. Dopiero po świadomym naciśnięciu przycisku „Udostępnij” dane zostaną przekazane do operatora wybranego przez Państwa portalu społecznościowego.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna: Podstawę przetwarzania danych przy korzystaniu z funkcji „Udostępnij“ stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO. Prawnie uzasadniony interes firmy Kaufland wynika z woli zaoferowania użytkownikom naszego portalu skorzystania z opcji „Udostępnij” i uatrakcyjnieniu naszej strony internetowej.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Udostępnienie treści znajdujących się na naszym portalu na portalu społecznościowym przy pomocy funkcji „Udostępnij” powoduje, że do operatora portalu społecznościowego mogą zostać przekazane następujące dane:

 • adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany Social Plugin,
 • data i godzina wejścia na stronę lub naciśnięcia przycisku „Udostępnij”,
 • informacja na temat używanej przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego,
 • Państwa aktualny adres IP,
 • udostępniona przez Państwa treść.

W zależności od wybranych ustawień prywatności na Państwa koncie, wgląd w udostępniane treści mogą mieć również inni użytkownicy danego portalu społecznościowego. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku „Udostępnij” są Państwo zalogowani na danym portalu społecznościowym, jego operator może w oparciu o wymienione powyżej dane ustalić Państwa nazwę użytkownika i ewentualnie także Państwa imię i nazwisko. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że portale społecznościowe wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich (np. do Stanów Zjednoczonych). Zaznaczamy, że nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez operatora portali społecznościowych.

Czas przechowywania / kryteria ustalania czasu przechowywania: Czas wyświetlania udostępnionych przez Państwa treści zależy od ustawień prywatności na Państwa koncie na portalu społecznościowym oraz od jego zasad ochrony danych osobowych. Kaufland nie ma na to żadnego wpływu.

5. Stosowanie ciasteczek

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane podczas odwiedzin na naszej stronie z naszego serwera na urządzenie końcowe np. komputer, notebook, smartfon lub tablet, na którym są zapisywane w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej. Pliki cookie mogą spełniać różne funkcje.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała ona o umieszczaniu plików cookie. W ten sposób stosowanie plików cookie stanie się bardziej przejrzyste. Ponadto można ustawić przeglądarkę tak, aby nie były akceptowane żadne pliki cookie lub aby przeglądarka odrzucała pliki cookie poszczególnych dostawców. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna: Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy otrzymywać informacje dotyczące:

 • poprzednio wywołanej strony (URL strony odsyłającej)
 • strony, z poziomu której żądany jest plik
 • nazwy pliku
 • daty i godziny zapytania
 • przeniesionej ilości danych
 • statusu dostępu, np. „plik został przesłany”, „nie odnaleziono pliku” itp.
 • rodzaju używanej przeglądarki internetowej
 • adresu IP skróconego do trzech ostatnich cyfr przez program Adobe Analytics

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cel przetwarzania danych osobowych oraz nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej strony internetowej, przeprowadzaniu analiz statystycznych, odpowiadaniu na niestandardowe zapytania dotyczące naszych ogłoszeń oraz na jak najlepszym dostosowaniu naszej witryny internetowej do Państwa potrzeb.

W tym celu powierzyliśmy firmie Adobe Systems GmbH umieszczenie trwałego pliku cookie w przeglądarce internetowej użytkownika, aby móc utworzyć spseudonimizowany profil użytkownika. Trwałe pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej, z której wywołano naszą stronę, podczas kolejnych odwiedzin. Rozwiązanie to służy jak najlepszemu dostosowaniu naszego portalu do Państwa potrzeb oraz do przeprowadzania badań rynku. Dane zebrane za pomocą technologii Adobe Analytics nie służą do identyfikacji osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Zapisane w pliku cookie dane o użytkowaniu nie są powiązane ze spseudonimizowanymi danymi osobowymi użytkownika. Zaznaczamy, że użytkownik może w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec opisanego przetwarzania danych, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni link. W takim przypadku w przeglądarce internetowej umieszczony zostanie trwały plik cookie „Do not track” firmy Adobe, aby w tym zakresie nie była już stosowania technologia Adobe.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: W powyżej opisanym zakresie, dane mogą być przekazywane do osób odpowiedzialnych za administrowanie niniejszą stroną internetową. Jeśli Adobe lub inni usługodawcy techniczni uzyskują dostęp do danych w celach np. wsparcia technicznego, następuje to zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 28 RODO.

Czas przechowywania / kryteria ustalania czasu przechowywania: Sesyjne pliki cookie są usuwane zawsze po zakończeniu sesji internetowej, czyli po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są zapisane w przeglądarce do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

6. Szyfrowanie

Stosujemy możliwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Poza ochroną środowiska operacyjnego używamy również procedur szyfrowania. Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od https.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych osobowych.

8. Google Maps

Na tej stronie można skorzystać z funkcji i zawartości Maps Google. Umożliwia to wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie i wygodne korzystanie z mapy, np. w celu znalezienia sklepów Kaufland w Twojej okolicy. Korzystanie z Maps Google odbywa się w uzasadnionym interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Ireland Limited (dostawca Map Google), otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej. Korzystanie z funkcji Mapy Google, wiąże się z przetwarzaniem adresu IP. Zwykle przetwarzanie to odbywa się na serwerze Google w USA. Nie mamy wpływu na konkretne przetwarzanie danych przez Mapy Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych w przez Mapy Google, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat twoich praw oraz opcji ustawień w celu ochrony twojej prywatności.

Polityka prywatności i adres dostawcy Map Google: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, https://www.google.com/policies/privacy/. Dodatkowe warunki korzystania z Map Google / Google Earth można znaleźć na stronie https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

W razie pytań lub wątpliwości mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych Kaufland pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@kaufland.pl albo kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w punkcie 1. Polityki Prywatności z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.