Stopka redakcyjna

Wydawca:

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890; NIP: 899-23-67-273.

al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
Telefon 71 37 70 100 
kontakt@kaufland.pl

Dział Obsługi Klienta:
tel. 800 300 062
kaufland.pl/kontakt

Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych

Poszukujemy roznosicieli gazet reklamowych oraz koordynatorów na terenie całej Polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:

E-mail:dystrybucja.rekrutacja@kaufland.pl  

Tel.: 71 / 37 70 180

W temacie E-maila prosimy o podanie nazwy swojego miasta.

Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych