Zacznij karierę w Kauflandzie

Kolejną formą współpracy, jaką Ci oferujemy w naszej firmie, jest nawiązanie stosunku pracy w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

 

Tutaj znajdziesz aktualne oferty pracy dla pracowników młodocianych w naszej firmie.  

Najważniejsze informacje

Kim jest pracownik młodociany?

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 §1 Kp.). Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową lub są absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie miesięczne obliczone w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stosunek procentowy, o którym mowa w ust. 1., wynosi:

 • w pierwszym roku nauki 4%
 • w drugim roku nauki 5%
 • w trzecim roku nauki 6%

Założenia

Czego oczekujemy?

 • uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce zawodu
 • przestrzegania ustalonego w firmie porządku pracy
 • przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż., systematycznego wypełniania obowiązku dokształcania się
 • przestrzegania postanowień regulaminu pracy oraz zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku, którego dotyczy przygotowanie zawodowe

Zalety 

Co Ci zapewniamy? 

 • zatrudnienie i szkolenie zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu
 • zaopatrzenie w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej
 • odzież ochronną i roboczą, środki higieny, narzędzia pracy, materiały i potrzebne urządzenia
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych, kierowania młodocianego na badania lekarskie, wypłacania wynagrodzenia za czas poświęcony na te badania
 • zwolnienia młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się

 

Więcej informacji o zaletach pracy w naszej firmie znajdziesz tutaj.


Oferty pracy

Chciałbyś u nas pracować? Na naszym portalu kariery znajdziesz wszystkie aktualne oferty.

Profil kandydata

Załóż konto w naszym systemie i śledź status swoich aplikacji zgłoszeniowych.

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Nasz zespół rekrutacyjny chętnie na nie odpowie.