Zacznij karierę w Kauflandzie

Kolejną formą współpracy, jaką Ci oferujemy w naszej firmie, jest nawiązanie stosunku pracy w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

 

Tutaj znajdziesz aktualne oferty pracy dla pracowników młodocianych w naszej firmie.  

Najważniejsze informacje

Kim jest pracownik młodociany?

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 §1 Kp.). Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową lub są absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie miesięczne obliczone w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stosunek procentowy, o którym mowa w ust. 1., wynosi:

 • w pierwszym roku nauki 4%
 • w drugim roku nauki 5%
 • w trzecim roku nauki 6%

Założenia

Czego oczekujemy?

 • uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce zawodu
 • przestrzegania ustalonego w firmie porządku pracy
 • przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż., systematycznego wypełniania obowiązku dokształcania się
 • przestrzegania postanowień regulaminu pracy oraz zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku, którego dotyczy przygotowanie zawodowe

Zalety 

Co Ci zapewniamy? 

 • zatrudnienie i szkolenie zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu
 • zaopatrzenie w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej
 • odzież ochronną i roboczą, środki higieny, narzędzia pracy, materiały i potrzebne urządzenia
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych, kierowania młodocianego na badania lekarskie, wypłacania wynagrodzenia za czas poświęcony na te badania
 • zwolnienia młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się

 

Więcej informacji o zaletach pracy w naszej firmie znajdziesz tutaj.


Oferty pracy

Chciałbyś u nas pracować? Na naszym portalu kariery znajdziesz wszystkie aktualne oferty.

Profil kandydata

Załóż konto w naszym systemie i śledź status swoich aplikacji zgłoszeniowych.

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Nasz zespół rekrutacyjny chętnie na nie odpowie.
Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych

Poszukujemy roznosicieli gazet reklamowych oraz koordynatorów na terenie całej Polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:

E-mail:dystrybucja.rekrutacja@kaufland.pl  

Tel.: 71 / 37 70 180

W temacie E-maila prosimy o podanie nazwy swojego miasta.

Praca przy roznoszeniu gazet reklamowych